Kommunernas bokslut 2001, preliminära siffror

Meddelandet innehåller preliminära uppgifter om de åländska kommunernas bokslut för år 2001 och baseras på de uppgifter kommunerna har lämnat in till ÅSUB. Från 2000 till 2001 ökade kommunernas verksamhetskostnader med 6,4 miljoner euro eller drygt sju procent. Samma ökningstakt uppvisade också personalkostnaderna som utgör hälften av verksamhetskostnaderna. Skatteintäkterna ökade med sju miljoner eller elva procent medan landskapsandelarna ökade med knappt en miljon eller fem procent. Kommunernas sammanlagda årsbidrag steg med 1,6 miljoner euro och årets resultat med 1,2 miljoner. Investeringarna minskade med 1,3 miljoner euro från 2000 till 2001 medan upplåningen var nästan oförändrad. Kommunernas kassamedel minskade med knappt en miljon, medan lånestocken ökade med 2,3 miljoner.

Hela statistikmeddelandet kan läsas här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden