Kommunernas bokslut 2003, preliminära siffror

Totalt ökade kommunernas verksamhetsintäkter med 1,2 miljoner euro från 2002 till 2003, då de uppgick till 28 miljoner euro. Samtidigt ökade verksamhetskostnaderna med 4,6 miljoner till 106,5 miljoner. Såväl skatteintäkterna som landskapsandelarna för driften blev något mindre 2003 än 2002. Sammantaget medförde detta att årsbidraget sjönk från 15 miljoner till drygt 9 miljoner euro. Räkenskapsperiodens överskott sjönk från drygt sex till drygt två miljoner. Kommunernas sammanlagda investeringar ökade med 9,7 miljoner och lånestocken med ett nästan lika stort belopp. Investeringarna medförde att avskrivningarna steg från 6,4 till 7 miljoner, medan upplåningen inte ännu gav något utslag i ökade räntekostnader.

ÅSUB har publicerat information om kommunernas ekonomi i publikationerna Kommunernas bokslut 2003. Preliminära uppgifter och Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2002.

Publikationen Kommunernas bokslut 2003, preliminära uppgifter kan läsas här.

Publikationen Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2002 kan läsas här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden