Kommunernas bokslut 2004, preliminära siffror

Sämre årsbidrag, men ökade investeringar
Totalt ökade kommunernas verksamhetsintäkter med 1,9 miljoner euro från 2003 till 2004 samtidigt som verksamhetskostnaderna ökade med 5,1 miljoner. Skatteintäkterna ökade jämfört med 2003 med 3,8 miljoner, medan landskapsandelarna för driften minskade med över en miljon euro. Sammantaget sjönk årsbidraget från drygt nio miljoner till åtta miljoner euro. Räkenskapsperiodens överskott sjönk från över två miljoner till en halv miljon euro. Kommunernas sammanlagda investeringar ökade med 7,2 miljoner och lånestocken med 21 miljoner euro.

Hela meddelandet kan läsas här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden