Kommunernas bokslut 2005, preliminära siffror

Kommunernas totala resultat på minus
Totalt ökade kommunernas verksamhetsintäkter med 2,4 miljoner euro från 2004 till 2005 samtidigt som verksamhetskostnaderna ökade med 6,7 miljoner. Skatteintäkterna ökade jämfört med 2004 med närmare tre miljoner och landskapsandelarna för driften med knappt en halv miljon euro. Sammantaget sjönk årsbidraget från drygt åtta miljoner till sju miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat, som visade på ett överskott på en halv miljon 2004 byttes till ett underskott för 2005 på 1,2 miljoner euro.

Hela meddelandet kan du läsa nedan:

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden