Kommunernas bokslut 2006, preliminära uppgifter

Kommunernas totala resultat visar överskott
Från 2005 till 2006 ökade kommunernas verksamhetsintäkter totalt med 0,9 miljoner euro och uppgick till 33,3 miljoner samtidigt som verksamhetskostnaderna ökade med 4,6 miljoner under samma period och uppgick till 123,1 miljoner euro. Skatteintäkterna ökade jämfört med 2005 med närmare fem miljoner och landskapsandelarna för driften med drygt två miljoner euro. Sammantaget steg årsbidraget från drygt sju miljoner till drygt tio miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat, som visade på ett underskott på 1,2 miljoner 2005 byttes till ett överskott för 2006 på 3,6 miljoner euro.
 
Kommunernas investeringar minskade med 6,8 miljoner jämfört med 2005 och slutade på 19 miljoner euro sammantaget för året. Upplåningen minskade med 5,1 miljoner och kommunernas kassamedel ökade med 2,2 miljoner. Lånestocken ökade med knappt en miljon och uppgick vid årets slut till drygt 58 miljoner euro. Avskrivningarna steg från 8,1 till 8,4 miljoner euro för kommunerna totalt.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden