Kommunernas bokslut 2007, preliminära uppgifter

Kommunernas totala resultat visar ett litet överskott
De summerade uppgifterna för kommunernas verksamhetsintäkter 2007 visar en ökning från 2006 med drygt fem procent,  från 33,3 till 35,0 miljoner. Verksamhetskostnaderna ökade under samma period med närmare fyra procent, från 123,1 till 127,4 miljoner. Skatteintäkterna har minskat med nästan tre procent, under 2007 fick kommunerna 75,1 miljoner euro i skatteintäkter mot 77,0 miljoner år 2006. Landskapsandelarna för driften ökade från 24,4 till 27,7 miljoner under samma period. Sammantaget sjönk årsbidraget för kommunerna från 10,2 miljoner till 9,1 miljoner euro under perioden. Räkenskapsperiodens resultat, som 2006 visade på ett överskott om 3,6 miljoner euro, stannade på 0,3 miljoner euro i överskott.

Kommunernas investeringsutgifter minskade med 3,6 miljoner jämfört med 2006 och slutade på 15,5 miljoner euro sammantaget för 2007. Upplåningen minskade med 3,7 miljoner, medan kommunernas kassamedel ökade med 2,5 miljoner. Lånestocken minskade med drygt en miljon och uppgick till 57 miljoner vid årets slut. Avskrivningarna steg från 8,4 till 8,9 miljoner euro för kommunerna totalt.

Hela meddelandet kan läsas här.