Kommunernas bokslut 2008, preliminära uppgifter

Kommunernas summerade årsbidrag ökade för 2008 
De summerade uppgifterna för kommunernas verksamhetsintäkter 2008 visar en ökning från 2007 med drygt fyra procent. Verksamhetskostnaderna ökade under samma period med närmare sju procent. Skatteintäkterna har ökat med över tolv procent och landskapsandelarna för driften ökade med 34 procent. Sottunga kommun har ännu inte lämnat in sina bokslutsuppgifter för 2008, varför jämförelsen mellan åren har beräknats exklusive Sottunga. Sammantaget ökade årsbidraget för kommunerna med nästan tio miljoner till 18,6 miljoner euro under perioden. Räkenskapsperiodens resultat visade ett överskott om 9,8 miljoner euro.

Hela meddelandet kan läsas här.