Kommunernas bokslut 2010, preliminära uppgifter

Ökade skatteintäkter, minskade landskapsandelar

Kommunernas verksamhetskostnader ökade från 2009 till 2010 med närmare sex miljoner euro till 146,5 miljoner. Det är främst köp av tjänster och till viss del personalutgifter som har dragit upp kostnaderna. De sammantagna skatteintäkterna ökade med drygt en miljon under ett år och slutade på 86,1 miljoner euro för 2010. Landskapsandelarna för driften minskade med fyra miljoner och uppgick totalt till 37,7 miljoner euro. Sammantaget uppgick årsbidraget för kommunerna till 15,1 miljoner och efter avskrivningarna uppgick räkenskapsperiodens resultat till 5,8 miljoner euro. För 2009 redovisade kommunerna ett resultat om 12,7 miljoner euro.

Nedanstående diagram visar utvecklingen för vissa nyckeltal under 2000-talets första decennium.

 utvecklingen för vissa nyckeltal under 2000-talets första decennium

Hela meddelandet kan läsas här

 ÅSUB   Publicerad 28.6.2010

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax