Kommunernas bokslut 2012, preliminära uppgifter

Räkenskapsperiodens resultat lägre för 2012

Preliminära uppgifter från kommunernas bokslut visar att det samlade resultatet för räkenskapsperioden 2012 är sex miljoner lägre än för 2011. Verksamhetens intäkter och kostnader ökade med en respektive sex miljoner euro och slutade på 42 respektive 159 miljoner euro. Skatteintäkterna utgjorde 90,5 miljoner och landskapsandelarna för driften 39,5 miljoner euro. Det samlade årsbidraget för våra 16 kommuner blev 12,2 miljoner euro.  Efter avskrivningar, nedskrivningar och extraordinära poster slutade räkenskapsperiodens resultat sålunda på 1,3 miljoner euro för 2012.

Kommunernas investeringsutgifter ökade med 14 miljoner och uppgick till 30,7 miljoner euro för 2012. Alla kommuner förutom Sottunga gjorde investeringar och åtta kommuner upptog nya lån. Alla kommuner förutom Kökar och Sottunga amorterade på sina lån, men den totala lånestocken ökade ändå med tre miljoner och uppgick till 58,1 miljoner vid årets slut. Av de enskilda kommunerna hade Kökar den högsta lånestocken per person, 10 245 euro och Kumlinge den lägsta med 50 euro per person.

Statistikmeddelandet visar också uppgifter för de enskilda kommunerna och kommunalförbunden. Utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet redovisas i nedanstående diagram.

Utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet
 

Hela meddelandet kan läsas här

ÅSUB Publicerad 3.7.2013

 

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax