Kommunernas bokslut 2013, preliminära uppgifter

Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013

Preliminära uppgifter från kommunernas bokslut visar ett högre resultat för 2013 jämfört med 2012. Intäkter och kostnader ökade med sju respektive en procent. Skatteintäkterna ökade med två procent, medan landskapsandelarna för driften minskade med tio procent. Det samlade årsbidraget blev nästan en miljon lägre jämfört med 2012 och slutade på 11,3 miljoner. En kommuns extraordinära intäkt drog upp det samlade resultatet till tre miljoner.

Lägre investeringsvilja

Kommunernas investeringsutgifter minskade med närmare elva miljoner jämfört med 2012 och uppgick till 20,1 miljoner euro. Alla kommuner förutom Sottunga gjorde investeringar och sex kommuner upptog nya lån. Alla kommuner förutom Saltvik amorterade på sina lån, men den totala lånestocken ökade ändå med nästan tre miljoner och uppgick till 60,7 miljoner euro vid årets slut. Kökar hade den högsta lånestocken per person, 9 514 euro, och Kumlinge den lägsta med tre euro per person. Jomala hade inte några lån.

I nedanstående diagram visas utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet.

utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet

Hela meddelandet kan läsas här

ÅSUBs logo Publicerad 30.6.2014

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax