Kommunernas bokslut 2014, preliminära uppgifter

Räkenskapsperiodens resultat högre för 2014

Preliminära uppgifter från kommunernas bokslut visar ett högre resultat för 2014 jämfört med 2013. Verksamhetsintäkter och -kostnader minskade medan skattefinansieringen ökade med 17 miljoner eller 13 procent. Detta ledde till att det sammanräknade årsbidraget blev nästan 16 miljoner högre jämfört med 2013 och slutade på 27 miljoner. Efter avskrivningar på 11 miljoner och extraordinär intäkt på 8,8 miljoner landade det samlade resultatet på 24,6 miljoner.

Högre investeringsvilja

Kommunernas investeringsutgifter ökade med närmare fyra miljoner jämfört med 2013 och uppgick till 23,5 miljoner euro. Alla kommuner förutom Kökar gjorde investeringar och sex kommuner upptog nya lån. Förutom Lemland amorterade alla kommuner på sina lån. Den totala lånestocken ökade med drygt två miljoner och uppgick till 63 miljoner euro vid årets slut. Förutom Jomala, som inte hade några lån, hade Kökar den högsta lånestocken per person, 9 051 euro, och Hammarland den lägsta med 48 euro per person.

I nedanstående diagram visas utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet.

utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet

 

 

Hela meddelandet kan läsas här.

 

ÅSUBs logo  Publicerad 24.6.2015

 

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax