Kommunernas bokslut 2015, preliminära uppgifter

Lägre årsbidrag

För 2015 slutade kommunernas verksamhetsintäkter på 31,8 miljoner, vilket är sex miljoner lägre än 2014. Verksamhetskostnaderna ökade med två miljoner till 157,5 miljoner. Skatteintäkterna minskade med 4,4 miljoner medan landskapsandelarna ökade 1,6 miljoner. Sammantaget ledde detta till att årsbidraget för de åländska kommunerna blev nästan tio miljoner lägre än 2014. Alla kommuner förutom Kumlinge, Lumparland och Sottunga redovisade dock ett positivt årsbidrag för 2015. Efter avskrivningar och nedskrivningar landade det samlade resultatet på 7,1 miljoner euro för 2015.

Lägre investeringsvilja

Kommunernas investeringsutgifter minskade med närmare tio miljoner jämfört med 2014 och uppgick till 13,7 miljoner euro. Alla kommuner förutom Sottunga gjorde investeringar under 2015 och tre kommuner upptog nya lån. Förutom Saltvik och Vårdö amorterade alla kommuner på sina lån. Den totala lånestocken minskade med nästan nio miljoner och uppgick till 54 miljoner euro vid årets slut. Jomala hade inte några lån upptagna under räkenskapsperioden. Den högsta lånestocken per person hade Kökar med 8 800 euro och den lägsta hade Hammarland med 27 euro per person.

I nedanstående diagram visas utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet.

utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet 

Hela meddelandet kan läsas här 

 

ÅSUBs logo  Publicerad 29.6.2016

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax