Kommunernas bokslut 2016, preliminära uppgifter

Räkenskapsperiodens resultat högre för 2016

För 2016 slutade kommunernas verksamhetsintäkter på 34,4 miljoner, vilket är 2,5 miljoner högre än 2015. Verksamhetskostnaderna ökade med nästan fem miljoner till 162,3 miljoner. Skatteintäkterna ökade med 7,6 miljoner och landskapsandelarna ökade 0,7 miljoner. Sammantaget ledde detta till att årsbidraget för de åländska kommunerna ökade med nästan sex miljoner jämfört med 2016. Alla kommuner förutom Kökar redovisade ett positivt årsbidrag för 2016. Efter avskrivningar och nedskrivningar landade det samlade resultatet på 12,6 miljoner euro för 2016.

Lägre investeringsvilja

Kommunernas investeringsutgifter minskade med närmare två miljoner jämfört med 2015 och uppgick till 12 miljoner euro. Alla kommuner förutom Sottunga gjorde investeringar under 2016 och fyra kommuner upptog nya lån. Alla kommuner amorterade på sina lån. Den totala lånestocken minskade med nästan 4,3 miljoner och uppgick till nästan 50 miljoner euro vid årets slut. Jomala hade inte några upptagna lån under räkenskapsperioden. Den högsta lånestocken per person hade Kökar med 8 600 euro och den lägsta hade Hammarland med 5 euro per person.

I nedanstående diagram visas utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet.

Nyckeltal för alla kommuner sammanlagt

Hela meddelandet kan läsas här.

 

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax