Kommunernas bokslut 2017, preliminära uppgifter

Räkenskapsperiodens resultat lägre för 2017

För 2017 slutade kommunernas verksamhetsintäkter på 33,8 miljoner, vilket är 0,3 miljoner lägre än 2016. Verksamhetskostnaderna ökade med 1,6 miljoner till 163,7 miljoner. Skatteintäkterna minskade med 0,8 miljoner och landskapsandelarna minskade med 0,4 miljoner. Sammantaget ledde detta till att årsbidraget för de åländska kommunerna minskade med tre miljoner jämfört med 2016. Alla kommuner redovisade ett positivt årsbidrag för 2017. Efter avskrivningar och nedskrivningar landade det samlade resultatet på 9,5 miljoner euro för 2017, vilket är en minskning med 3 miljoner.

Lägre investeringsvilja

Kommunernas investeringsutgifter minskade med närmare en miljon jämfört med 2016 och uppgick till elva miljoner euro. Alla kommuner gjorde investeringar under 2017 och tre kommuner upptog nya lån. Alla kommuner amorterade på sina lån. Den totala lånestocken minskade med 5,2 miljoner och uppgick till nästan 45 miljoner euro vid årets slut. Jomala hade inte några upptagna lån under räkenskapsperioden. Den högsta lånestocken per person hade Kökar med 8 800 euro och den lägsta hade Hammarland med 4 euro per person.

I nedanstående diagram visas utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet.

Utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet.

För mer information läs statistikmeddelandet "Kommunernas bokslut 2017, preliminära uppgifter (PDF)" nedan.

 

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax