Kommunernas bokslut 2018, preliminära uppgifter

Räkenskapsperiodens resultat negativt för 2018

För 2018 slutade kommunernas verksamhetsintäkter på 34,2 miljoner, vilket är 0,6 miljoner högre än 2017. Verksamhetskostnaderna ökade med 7,6 miljoner till 171,1 miljoner. Skatteintäkterna minskade med 4,8 miljoner och landskapsandelarna ökade med 2,2 miljoner. Sammantaget ledde detta till att årsbidraget för de åländska kommunerna minskade med tio miljoner jämfört med 2017. Alla kommuner utom Geta och Sottunga redovisade ett positivt årsbidrag för 2018. Efter avskrivningar och nedskrivningar landade det samlade resultatet på -0,4 miljoner euro för 2018, vilket är en minskning med nästan tio miljoner.

Högre investeringsvilja

Kommunernas investeringsutgifter ökade med nästan åtta miljoner jämfört med 2018 och uppgick till närmare 19 miljoner euro. Alla kommuner utom Sottunga gjorde investeringar under 2018 och sex kommuner upptog nya lån. Alla kommuner utom Saltvik amorterade på sina lån. Den totala lånestocken minskade med drygt tre miljoner och uppgick till 41 miljoner euro vid årets slut. Jomala hade inte några upptagna lån under räkenskapsperioden. Den högsta lånestocken per person hade Kökar med 8 700 euro och den lägsta hade Hammarland med 3 euro per person.

I nedanstående diagram visas utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet.

Utvecklingen av vissa nyckeltal för alla kommuner sammanlagt under 2000-talet. Bokslut 2018..

För mer information läs statistikmeddelandet "Kommunernas bokslut 2018, preliminära uppgifter (PDF)" nedan.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax