Kommunernas bokslut 2019, preliminära uppgifter

Räkenskapsperiodens resultat negativt för 2019

För 2019 slutade kommunernas verksamhetsintäkter på 36,1 miljoner, vilket är 1,9 miljoner högre än 2018. Verksamhetskostnaderna ökade med 7,3 miljoner till 178,4 miljoner. Skatteintäkterna minskade med 0,9 miljoner och landskapsandelarna minskade med 3,3 miljoner. Sammantaget ledde detta till att årsbidraget för de åländska kommunerna minskade med 9,7 miljoner jämfört med 2018 och uppgick till 0,5 miljoner. Efter avskrivningar och nedskrivningar landade det samlade resultatet på -10,4 miljoner euro för 2019, vilket är en minskning med tio miljoner.

Lägre investeringsvilja

Kommunernas investeringsutgifter minskade med fyra miljoner jämfört med 2018 och uppgick till närmare 15 miljoner euro. Alla kommuner utom Sottunga gjorde investeringar under 2019 och fyra kommuner upptog nya lån. Alla kommuner amorterade på sina lån. Den totala lånestocken ökade med drygt tre miljoner och uppgick till 44,6 miljoner euro vid årets slut. Den högsta lånestocken per person hade Kökar med nästan 8 700 euro och den lägsta hade Jomala, som är helt skuldfri, följt av Hammarland med 1 euro per person.

I nedanstående diagram visas utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet.

Utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet

För mer information läs statistikmeddelandet "Kommunernas bokslut 2019, preliminära uppgifter (PDF)" nedan.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax