Kommunernas bokslut 2020, preliminära uppgifter

Räkenskapsperiodens resultat positivt för 2020

För 2020 slutade kommunernas verksamhetsintäkter på 38,0 miljoner, vilket är 1,9 miljoner högre än 2019. Verksamhetskostnaderna minskade med nästan två miljoner till 176,6 miljoner. Skatteintäkterna ökade med 6,1 miljoner och landskapsandelarna ökade med 5,0 miljoner. Sammantaget ledde detta till att årsbidraget för de åländska kommunerna ökade med 15,1 miljoner jämfört med 2019 och uppgick till 15,6 miljoner. Efter avskrivningar och nedskrivningar landade det samlade resultatet på 6,2 miljoner euro för 2020, vilket är en ökning med 16,6 miljoner.

Högre investeringsvilja

Kommunernas investeringsutgifter ökade med nästan sex miljoner jämfört med 2019 och uppgick till närmare 21 miljoner euro. Alla kommuner gjorde investeringar under 2020 och åtta kommuner upptog nya lån. Alla kommuner utom två amorterade på sina lån. Den totala lånestocken ökade med nästan fem miljoner och uppgick till 49,3 miljoner euro vid årets slut. Den högsta lånestocken per person hade Kökar med 8 693 euro och den lägsta hade Jomala, som är helt skuldfri, följt av Brändö med 327 euro per person.

I nedanstående diagram visas utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet.

Utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet

För mer information läs statistikmeddelandet "Kommunernas bokslut 2020, preliminära uppgifter (PDF)" nedan.

Längre tidsserier finns även att tillgå i våra databaser.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax