Kommunernas bokslut 2021, preliminära uppgifter

Räkenskapsperiodens resultat positivt för 2021

För 2021 slutade kommunernas verksamhetsintäkter på 37,6 miljoner, vilket är 0,5 miljoner lägre än 2020. Verksamhetskostnaderna ökade med två miljoner till 178,8 miljoner. Skatteintäkterna ökade med 7,5 miljoner och landskapsandelarna minskade med 6,6 miljoner. Sammantaget ledde detta till att årsbidraget för de åländska kommunerna minskade med 1,6 miljoner jämfört med 2020 och uppgick till 14,0 miljoner. Efter avskrivningar och nedskrivningar landade det samlade resultatet på 2,5 miljoner euro för 2021, vilket är en minskning med 3,7 miljoner jämfört med 2020.

Kommunerna investerar mindre

Kommunernas investeringsutgifter minskade med 7,5 miljoner jämfört med 2020 och uppgick till närmare 13 miljoner euro. Alla kommuner utom Sottunga gjorde investeringar under 2021 och sex kommuner upptog nya lån. Alla kommuner utom två amorterade på sina lån. Den totala lånestocken ökade med tre miljoner och uppgick till 52,4 miljoner euro vid årets slut. Den högsta lånestocken per person hade Kökar med 9 621 euro och den lägsta hade Jomala, som är helt skuldfri, följt av Brändö med 261 euro per person.

I nedanstående diagram visas utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet.
Utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet

För mer information läs statistikmeddelandet "Kommunernas bokslut 2021, preliminära uppgifter (PDF)" nedan.

Längre tidsserier finns även att tillgå i våra databaser.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax