Kommunernas bokslut 2022, preliminära uppgifter

Räkenskapsperiodens resultat positivt för 2022

För 2022 slutade kommunernas verksamhetsintäkter på 37,4 miljoner, vilket är 0,1 miljoner lägre än 2021. Verksamhetskostnaderna ökade med nio miljoner till 187,9 miljoner. Skatteintäkterna ökade med 8,1 miljoner och landskapsandelarna ökade med en miljon. Sammantaget ledde detta till att årsbidraget för de åländska kommunerna minskade med 0,5 miljoner jämfört med 2021 och uppgick till 13,4 miljoner. Efter avskrivningar och nedskrivningar landade det samlade resultatet på 1,4 miljoner euro för 2022, vilket är en minskning med 1,1 miljoner jämfört med 2021.

Kommunerna investerar mindre

Kommunernas investeringsutgifter minskade med 2,1 miljoner jämfört med 2021 och uppgick till elva miljoner euro. Alla kommuner utom Sottunga gjorde investeringar under 2022 och två kommuner upptog nya lån. Alla kommuner utom en amorterade på sina lån. Den totala lånestocken minskade med sju miljoner och uppgick till 45,5 miljoner euro vid årets slut. Den högsta lånestocken per person hade Kökar med 9 475 euro och den lägsta hade Jomala, som är helt skuldfri, följt av Brändö med 240 euro per person.

I nedanstående diagram visas utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet.
Utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet

För mer information läs statistikmeddelandet "Kommunernas bokslut 2022, preliminära uppgifter (PDF)" nedan.

Längre tidsserier finns även att tillgå i våra databaser.

Nytt för detta år är att uppgifterna även visualiseras i Power BI-format. Ni hittar kommunernas bokslut i Power BI-format här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax