Kommunernas bokslut 2023, preliminära uppgifter

Räkenskapsperiodens resultat positivt för 2023

För 2023 slutade kommunernas verksamhetsintäkter på 39,8 miljoner, vilket är 2,4 miljoner högre än 2022. Verksamhetskostnaderna ökade med 12,3 miljoner till 200,3 miljoner. Skatteintäkterna ökade med 7,1 miljoner och landskapsandelarna ökade med 7,5 miljoner. Sammantaget ledde detta till att årsbidraget för de åländska kommunerna ökade med 3,9 miljoner jämfört med 2022 och uppgick till 17,3 miljoner. Efter avskrivningar och nedskrivningar landade det samlade resultatet på 4,9 miljoner euro för 2023, vilket är en ökning med 3,5 miljoner jämfört med 2022.

Kommunerna investerar mer

Kommunernas investeringsutgifter ökade med 4,5 miljoner jämfört med 2022 och uppgick till 15,6 miljoner euro. Alla kommuner gjorde investeringar under 2023 och en kommun upptog nytt lån. Alla kommuner amorterade på sina lån. Den totala lånestocken minskade med fem miljoner och uppgick till 40,7 miljoner euro vid årets slut. Den högsta lånestocken per person hade Kökar med 9 231 euro och den lägsta hade Jomala och Sund, som är helt skuldfria, följt av Brändö med 232 euro per person.

Utveckling av nyckeltal under 2000-talet
Utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet

För mer information läs statistikmeddelandet "Kommunernas bokslut 2023, preliminära uppgifter (PDF)" nedan.

Längre tidsserier finns att tillgå i våra databaser.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax