Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2002

Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras till 103,9 miljoner euro. Totalt beräknas verksamhetsintäkterna räcka till 25 procent av verksamhetskostnaderna, medan resten eller 77,5 miljoner skall täckas av främst skatter och landskapsandelar.

Alla kommuner har budgeterade investeringar under året. Totalt uppgår de planerade investeringarna till över 26 miljoner euro. Sex kommuner räknar med att ta upp nya långfristiga lån på totalt 2,6 miljoner euro. Amorteringarna beräknas till 0,9 miljoner, vilket ger en ökning av lånestocken med 1,7 miljoner.

Kommunalskatten är oförändrad i alla kommuner från 2001 till 2002. Fastighetsskatten på fritidsbostäder har höjts i tre kommuner och den allmänna skatteprocenten i en kommun.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.