Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2003

Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras till sammanlagt 110,3 miljoner euro, varav hälften är personalkostnader. Jämfört med boksluten 2001 beräknas verksamhetskostnaderna totalt bli 16 procent större under år 2003. Personalkostnaderna beräknas öka i ungefär samma takt.

Om du vill läsa hela meddelandet klicka här.