Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004

Ökande investeringar
Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras till sammanlagt 113,4 miljoner euro, varav hälften är personalkostnader. Verksamhetsintäkterna beräknas uppgå till 29,4 miljoner, vilket räcker till 26 procent av verksamhetskostnaderna. Resten som skall täckas av främst skatter och landskapsandelar, d.v.s. verksamhetsbidraget, blir minus 84 miljoner.

Om du vill läsa hela meddelandet klickahär.