Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2005

Minskande investeringar
Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras till sammanlagt 119,8 miljoner euro, varav hälften är personalkostnader. Verksamhetsintäkterna beräknas uppgå till 33,8 miljoner, vilket räcker till 28 procent av verksamhetskostnaderna. Resten, som skall täckas av främst skatter och landskapsandelar, dvs verksamhetsbidraget, blir minus 86 miljoner. I budgetstatistiken ingår interna poster i verksamhetsintäkterna och kostnaderna.

Hela meddelandet kan läsas här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden