Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008

 

Högre verksamhetskostnaderKommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras totalt till 140 miljoner euro, vilket är drygt åtta procent högre än fjolårets budgeter. Jämfört med boksluten 2006 beräknas kostnaderna bli 13 procent högre. Verksamhetsintäkterna beräknas uppgå till 35,3 miljoner, vilket är en och en halv procent lägre än 2007 års budgeter och sex procent högre än boksluten 2006. För 2008 beräknas verksamhetsintäkterna räcka till 25 procent av verksamhetskostnaderna, resten täcks till största delen av skatter och landskapsandelar.

Hela meddelandet kan du läsa här.