Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2011

Ökade intäkter och utgifter

Inför 2011 har kommunerna budgeterat de sammanlagda verksamhetsintäkterna till 43 miljoner, vilket jämfört med 2010 års budgeter innebär en ökning om tre miljoner. Verksamhetskostnaderna budgeteras till 155 miljoner, en ökning på fem miljoner jämfört med budgeten året innan.  Även för skatteintäkterna och landskapsandelarna beräknas en ökning totalt sett på knappt två miljoner. För 2011 skulle de uppgå till 86 miljoner respektive 39 miljoner euro. Detta sammantaget, inklusive räntekostnader, leder till att kommunernas sammanlagda årsbidrag beräknas till 11 miljoner, vilket är en sänkning om en halv miljon jämfört med budgeten 2010. Två kommuner budgeterar ett negativt årsbidrag och fem kommuner budgeterar ett årsbidrag som är mindre än avskrivningarna.

Slutresultatet för kommunernas del 2011 blir en miljon euro.

 

Lägre investeringsgrad

Alla kommuner förutom en planerar för investeringar. Totalt uppgår investeringarna till 23 miljoner euro, vilket är fyra miljoner mindre än i 2010 års budget. Investeringsutgifterna beräknas till viss del täckas av finansieringsandelar från landskapet och en liten del genom försäljning av anläggningstillgångar. Nettoinvesteringsutgifterna uppgår således till 18 miljoner, som till 47 procent ska finansieras med upplåning.

Läs mer i statistikmeddelandet om kommunernas och kommunalförbundens budgeter. Där finns också uppgifter om enskilda kommuner och kommunalförbunden.

 ÅSUBs logo   Publicerad den 17.1.2011

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax