Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2012

Kommunerna budgeterar ökade intäkter och utgifter

Jämfört med 2010 års bokslut beräknar kommunerna att de sammantagna verksamhetsintäkterna ökar med 20 procent och utgifterna med 10 procent. Även för skatteintäkterna och landskapsandelarna budgeterar kommunerna en ökning. Räkenskapsperiodens resultat beräknas bli två miljoner euro sammantaget. Åtta kommuner budgeterar positivt resultat för räkenskapsperioden och sju ett negativt resultat. Sottunga har ännu inte lämnat in statistiken.

Mer investeringspengar

Alla kommuner som lämnat in statistiken planerar att göra investeringar för totalt 30 miljoner, vilket är åtta miljoner mer än i 2010 års bokslut. Totalt beräknas årsbidraget räcka till 46 procent av investeringarna. Fyra kommuner räknar med att ta upp nya långfristiga lån på sammanlagt nio miljoner euro. Under 2013 och 2014 planerar kommunerna investera för 18 respektive 12 miljoner euro.

Läs mer i statistikmeddelandet om kommunernas och kommunalförbundens budgeter. Där finns också uppgifter om enskilda kommuner och kommunalförbunden.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax