Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014

Lägre årsbidrag

Kommunernas sammanlagda årsbidrag beräknas till drygt elva miljoner, en minskning jämfört med bokslutet 2012 med en miljon euro. Alla kommuner förutom Kumlinge förväntar sig ett positivt årsbidrag. Brändö, Eckerö, Hammarland, Kumlinge, Lumparland, Saltvik och Sund har ett årsbidrag som är lägre än avskrivningarna. Totalt beräknas årsbidraget utgöra 98 procent av avskrivningarna. Räkenskapsperiodens sammanlagda resultat för 2014 budgeteras till -200 000 euro. 

Läs hela statistikmeddelandet här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax