Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Högre intäkter och kostnader

För 2015 budgeterar kommunerna höjda verksamhetsintäkter och -kostnader jämfört med verksamheten 2013. Intäkterna förväntas bli åtta miljoner högre och sluta på 53 miljoner euro. Kostnaderna budgeteras till 181 miljoner, en höjning med 20 miljoner euro. Personalutgifterna beräknas i stort bli oförändrade. Skatteintäkterna förväntas öka med nio miljoner och uppgå till 101 miljoner euro. Det är främst kommunalskatten som kommunerna beräknar att ska öka. Däremot förväntas ingen nämnvärd ökning av utbetalda landskapsandelar.

Alla kommuner budgeterar för investeringar under 2015. Totalt uppgår de planerade investeringarna till 15 miljoner euro, vilket är fem miljoner mindre än i 2013 års bokslut. Finansieringen av dessa investeringar löser kommunerna till viss del genom finansieringsandelar för investeringar, försäljning av anläggningstillgångar och genom upptagande av långfristiga lån. För 2016 och 2017 planerar kommunerna för investeringsutgifter om ca tio miljoner euro.

Läs hela statistikmeddelandet här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax