Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Reviderad 10.1.2018

Högre intäkter och högre kostnader

Inför 2016 förväntar sig kommunerna högre verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader jämfört med den faktiska verksamheten 2014. Intäkterna förväntas bli 14 miljoner högre och sluta på 52 miljoner euro. Kostnaderna budgeteras till 185 miljoner, en höjning med 30 miljoner euro. Personalutgifterna beräknas bli nästan två miljoner högre. Skatteintäkterna förväntas minska med fem miljoner och uppgå till 105 miljoner euro. Det är samfundsskatten och övriga skatteintäkter som kommunerna beräknar att ska minska med åtta miljoner. Utbetalda landskapsandelarna budgeteras till 36,7 miljoner euro, vilket är 1,4 miljoner högre än bokslutet 2014. Det sammantagna årsbidraget slutar på nio miljoner.

 

Budgeterat årsbidrag efter komun 2016, euro per invånare

Budgeterat årsbidrag efter komun 2016, euro per invånare
 

Alla kommuner förutom Sottunga budgeterar för investeringar under 2016. Totalt uppgår de planerade investeringarna till 17 miljoner euro, vilket är sju miljoner mindre än i 2014 års bokslut. Finansieringen av dessa investeringar löser kommunerna till viss del genom finansieringsandelar för investeringar, försäljning av anläggningstillgångar och genom upptagande av långfristiga lån. För 2017 och 2018 planerar kommunerna för investeringsutgifter om ca 14 respektive 12 miljoner euro.

ÅSUBs logo  Publicerad 8.1.2016

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax