Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018

Lägre verksamhetsintäkter och högre kostnader

Inför 2018 budgeterar kommunerna lägre verksamhetsintäkter och högre verksamhetskostnader jämfört med budgeten 2017. Intäkterna förväntas bli en miljon lägre och sluta på 59,8 miljoner euro. Kostnaderna budgeteras till 197 miljoner, en marginell höjning jämfört med 2017. Personalutgifterna beräknas bli tre miljoner högre. Skatteintäkterna förväntas öka med 1,9 miljoner och uppgå till 110 miljoner euro medan landskapsandelarna budgeteras till 34,5 miljoner euro, vilket är en minskning med 2,2 miljoner euro jämfört med budgeten 2017. Det sammantagna årsbidraget slutar på 8,1 miljoner.

Budgeterat årsbidrag efter kommun 2018, euro per invånare

Budgeterat årsbidrag efter kommun 2018, euro per invånare

Alla kommuner förutom Sottunga budgeterar för investeringar under 2018. Totalt uppgår de planerade investeringarna till 21 miljoner euro, vilket är 3,5 miljoner mer än i 2017 års budget. Finansieringen av dessa investeringar löser kommunerna till viss del genom finansieringsandelar, försäljning av anläggnings-tillgångar och genom upptagande av långfristiga lån. För 2019 och 2020 planerar kommunerna investeringsutgifter om ca 16 respektive 12 miljoner euro.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax