Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2020

Högre verksamhetsintäkter och högre kostnader

Inför 2020 budgeterar kommunerna högre verksamhetsintäkter och högre verksamhetskostnader jämfört med budgeten 2019. Intäkterna förväntas bli 5,5 miljoner högre och sluta på 67 miljoner euro. Kostnaderna budgeteras till 215 miljoner, en höjning med elva miljoner euro jämfört med budgeten för 2019. Skatteintäkterna förväntas öka med knappt en miljon och uppgå till 117 miljoner euro medan landskapsandelarna budgeteras till 34,9 miljoner euro, vilket är en minskning med 40 tusen euro jämfört med budgeten 2019. Det sammantagna årsbidraget slutar på fem miljoner.

Budgeterat årsbidrag efter kommun 2020, euro per invånare

Alla kommuner budgeterar för investeringar under 2020. Totalt uppgår de planerade investeringarna till drygt 29 miljoner euro, vilket är 2,5 miljoner mer än i 2019 års budget. Finansieringen av dessa investeringar löser kommunerna till viss del genom finansieringsandelar, försäljning av anläggningstillgångar och genom upptagande av långfristiga lån. För 2021 och 2022 planerar kommunerna investeringsutgifter om 15,5 respektive 11,5 miljoner euro.

För att läsa Excel tabellen Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2020 klicka här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax