Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2021

Lägre verksamhetsintäkter och lägre verksamhetskostnader

Inför 2021 budgeterar kommunerna lägre verksamhetsintäkter och lägre verksamhetskostnader jämfört med budgeten (inklusive tilläggsbudget) 2020. Intäkterna förväntas bli 0,2 miljoner lägre och sluta på 66 miljoner euro. Kostnaderna budgeteras till 212 miljoner, en minskning med tre miljoner euro jämfört med budgeten för 2020. Skatteintäkterna förväntas öka med knappt två miljoner jämfört med bokslutet för 2019 och uppgå till 108 miljoner euro medan landskapsandelarna budgeteras till 34 miljoner euro, vilket är en minskning med en miljon euro jämfört med budgeten 2020. Orsaken till att landskapsandelarna minskar för kommunerna är att tre miljoner går direkt till Kommunernas socialtjänst. Det sammantagna årsbidraget slutar på minus tre miljoner och det sammanlagda resultatet för räkenskapsperioden 2021 budgeteras till -15 miljoner.

Budgeterat årsbidrag efter kommun 2021, euro per invånare

Budgeterat årsbidrag efter kommun 2021, euro per invånare

Alla kommuner utom Brändö, Kökar och Sottunga budgeterar för investeringar under 2021. Totalt uppgår de planerade investeringarna till nästan 20 miljoner euro, vilket är 4,9 miljoner mer än i 2019 års bokslut. Finansieringen av dessa investeringar löser kommunerna till viss del genom finansieringsandelar, överlåtelseintäkter från investeringstillgångar och genom upptagande av långfristiga lån. För 2021 och 2022 planerar kommunerna investeringsutgifter om 11,1 respektive 8,8 miljoner euro.

För att läsa Excel tabellen Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2020-2021 klicka här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax