Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2023

Positivt sammantaget årsbidrag men negativt resultat

Inför 2023 budgeterar kommunerna högre verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader jämfört med budgeten (inklusive tilläggsbudget) 2022. Intäkterna förväntas bli 4,2 miljoner högre och sluta på 70,2 miljoner euro sammantaget. Kostnaderna budgeteras till 229 miljoner, en ökning med nästan 13 miljoner euro jämfört med budgeten för 2022. Skatteintäkterna förväntas öka med åtta miljoner jämfört med bokslutet för 2021 och uppgå till 128 miljoner euro. Jämför man i stället med budgeten för 2022 är det en ökning med nästan nio miljoner. Landskapsandelarna budgeteras till 40 miljoner euro, vilket är nästan sex miljoner euro mer än i 2021 års bokslut. En orsak till ökningen från bokslutet 2021 är att basbeloppet har justerats inför 2023 års landskapsandelar. Vid en jämförelse med budgeten för 2022 är ökningen sju miljoner. Det sammantagna årsbidraget slutar på nästan tio miljoner och det sammanlagda resultatet för räkenskapsperioden 2023 budgeteras till -3,0 miljoner.

Budgeterat årsbidrag efter kommun 2023, euro per invånare
Budgeterat årsbidrag efter kommun 2023, euro per invånare.

Alla kommuner budgeterar för investeringar under 2023. Totalt uppgår de planerade investeringarna till 14 miljoner euro, vilket är 1,1 miljoner mer än i 2021 års bokslut. Finansieringen av dessa investeringar löser kommunerna till viss del genom finansieringsandelar, överlåtelseintäkter från investeringstillgångar och genom upptagande av långfristiga lån. För 2024 och 2025 planerar kommunerna investeringsutgifter om drygt 14 miljoner euro vardera året.

För att läsa Excel tabellen Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2020–2023 klicka här.

För en sammanställning av kommunernas dottersamfund, intressesamfund och kommunalförbund klicka här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax