Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2004

År 2004 var kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader 111,7 miljoner euro. Detta var en ökning med 5,1 miljoner euro från 2003. Verksamhetsintäkterna ökade med närmare två miljoner och uppgick till 30 miljoner. Sammantaget ledde detta till att verksamhetsbidraget, d.v.s. det belopp som behöver täckas med skatter och landskapsandelar, steg med över tre miljoner till 81,7 miljoner. Landskapsandelarna för driften sjönk med över en miljon euro medan skatteintäkterna ökade med närmare fyra miljoner. Totalt blev skatteintäkterna drygt 69 miljoner, medan kommunerna fick knappt 22 miljoner i landskapandelar för driften. Det sammanlagda årsbidraget sjönk med drygt en miljon och uppgick till 8,2 miljoner. Räkenskapsperiodens resultat sjönk från två miljoner till en halv miljon euro.

Kommunernas investeringar ökade från 32 till 40 miljoner. Nettoinvesteringarna ökade från 23 till 26 miljoner. Detta är vad som återstår för kommunerna att betala när man har dragit ifrån de intäkter som kommer från försäljning av anläggningstillgångar och de finansieringsandelar för investeringarna som främst landskapet betalar. Årets årsbidrag räckte till 31 procent av nettoinvesteringarna. Därtill behövdes upplåning, varför lånestocken ökade med nästan 21 miljoner och uppgick till närmare 50 miljoner euro vid slutet av 2004. Räknat per invånare utgjorde lånestocken 1 877 euro per person. Skuldsättningen varierade mellan de olika kommunerna. I Mariehamn var skuldsättningen per invånare 2 247 euro, vilket är dubbelt mer än 2003 då skuldsättningen var 1 001 euro per invånare. Även på landsbygden ökade skuldsättningen något under 2004, medan skärgården hade lägre skuldsättning per invånare 2004 jämfört med 2003.

I tre av landsbygdskommunerna var skulden per person över 3.000 euro, medan den var mindre än 1 000 euro i fyra landsbygdskommuner. I skärgården översteg skulden per invånare 3 000 i en kommun, medan den i tre kommuner var mindre än 1 000 euro.

Skatteinkomsterna per person var 2 600 euro. I Mariehamn var de över 3 000 euro och på landsbygden och i skärgården nästan 2 300 euro. I två kommuner var landskapsandelarna större än skatteinkomsterna.

Hela rapporten kan läsas här.

Kontaktperson: 

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden