Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2006

Kommunerna visar ett positivt resultat för 2006, en ökning från -1,2 miljoner 2005 till 3,6 miljoner 2006. De sammanlagda verksamhetskostnaderna ökade med 4,6 miljoner till 123,1 miljoner euro och verksamhetsintäkterna ökade med en knapp miljon och uppgick till 33,3 miljoner euro 2006. Detta ledde till att verksamhetsbidraget, dvs det belopp som behöver täckas med skatter och landskapsandelar, steg med närmare fyra miljoner och blev minus 90 miljoner euro. Kommunerna fick över två miljoner euro mer i landskapsandelar för driften. Även skatteintäkterna ökade 2006 jämfört med 2005. Totalt fick kommunerna drygt 24 miljoner i landskapsandelar för driften och 77 miljoner i skatteintäkter. Det sammanlagda årsbidraget uppgick till tio miljoner euro, en ökning med drygt tre miljoner jämfört med 2005.

Kommunernas investeringar minskade med nästan sju miljoner mellan 2005 och 2006. Sammantaget visade kommunerna investeringsutgifter på 19 miljoner euro, medan nettoinvesteringarna blev tolv miljoner euro. Nettoinvesteringarna är det som återstår för kommunerna att betala när försäljningsintäkter av anläggningstillgångar samt landskapsandelarna för investeringar har dragits av. Årsbidraget räckte till hela 86 procent av nettoinvesteringarna vilket avspeglar sig i att kommunerna lånade mindre jämfört med 2005.

Hela rapporten kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden