Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2007

Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader för 2007 var 127,4 miljoner euro, en ökning med 4,3 miljoner jämfört med 2006. Verksamhetsintäkterna ökade med över en miljon och uppgick till 34,6 miljoner euro. Sammantaget ledde detta till att verksamhetsbidraget steg med närmare tre miljoner och blev minus 93 miljoner euro. Skatteintäkterna minskade med nästan två miljoner medan landskapsandelarna för driften ökade med närmare fyra miljoner. Totalt utgjorde skatteintäkterna och landskapsandelarna 103 miljoner och kommunernas samlade årsbidrag blev något lägre 2007, drygt nio miljoner euro, jämfört med 2006. Räkenskapsperiodens resultat sjönk från 3,6 miljoner till 0,3 miljoner euro.

Kommunernas investeringar minskade med 3,6 miljoner och slutade på 15,5 miljoner euro för 2007. Nettoinvesteringarna minskade från 11,9 till 7,0 miljoner samma period. Detta är vad som återstår för kommunerna att betala när man har dragit från de intäkter som kommer från försäljning av anläggningstillgångar och de finansieringsandelar för investeringarna som främst landskapet betalar. Årets årsbidrag räckte till hela nettoinvesteringen vilket ledde till minskad upplåning och högre amorteringar. Vid slutet av 2007 uppgick lånestocken till 57,1 miljoner euro. 

Hela rapporten kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden