Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2008

Kommunernas sammanlagda verksamhetsintäkter uppgick år 2008 till 35,8 miljoner euro, en ökning med 1,2 miljoner från år 2007. Verksamhetskostnaderna ökade med över nio miljoner och uppgick till 136,7 miljoner euro. Över hälften av kostnaderna hänförde sig till personalkostnader. Skatteintäkterna och landskapsandelarna ökade vardera med över nio miljoner och slutade sammantaget på 122 miljoner.Fler barn i dagvård
Grundskolan är den enskilda uppgiftsklass som står för den största delen av kommunernas driftskostnader, följt av barnomsorgen och vård på åldringshem. Antalet barn i daghem och i familjedagvård har ökat under de senaste fem åren med över 100 barn medan vårddagarna har minskat med närmare 6 500 dagar.

Fler åldringar i äldreomsorgen
Antalet klienter över 65 år i åldringshem, Gullåsen och närståendevård har ökat. Antalet åldringar i serviceboende har minskat jämfört med 2007, men sammantaget har även åldringshushåll som fått hemtjänst under året ökat. Om man ser till hur stor andel av invånarna i olika åldrar som antingen bodde på servicehem, åldringshem/Gullåsen eller som fick närståendevård ser man att andelen ökar kraftigt med åldern bland pensionärerna. I åldern 65-74 år var andelen fyra procent, i åldern 75-84 år 15 procent och bland personer som fyllt 85 år var andelen 45 procent.

 

 

Andel kvinnor och män i befolkningen i äldreomsorgen

 

Publicerad den 4.1.2010

Hela rapporten kan läsas här

Kontaktperson: 

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden