Kommunernas skattesatser 2005

Alla kommuner har nu fastställt sina skatteprocenter för 2005. I tre kommuner höjs kommunalskatten och i resten är den oförändrad. Också gällande fastighetsskatten har vissa förändringar skett. För att läsa exceltabellen med kommunernas skattesatser för 2004 och 2005 klicka här.