Kommunernas skattesatser 2005

Alla kommuner har nu fastställt sina skatteprocenter för 2005. I tre kommuner höjs kommunalskatten och i resten är den oförändrad. Också gällande fastighetsskatten har vissa förändringar skett. För att läsa exceltabellen med kommunernas skattesatser för 2004 och 2005 klicka här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden