Kommunernas skattesatser 2006

Alla kommuner har nu fastställt sina skatteprocenter för 2006. Fem kommuner höjer kommunalskatten nästa år medan resten behåller den oförändrad. Fastighetsskatten för stadigvarande bostad har en kommun höjt, medan skattesatsen för övriga bostadsbyggnader bibehålls i samtliga kommuner. För att läsa exceltabellen med kommunernas skattesatser för 2005 och 2006 klicka här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden