Kommunernas skattesatser 2007

Alla kommuner har nu fastställt sina skatteprocenter för 2007. En kommun sänker kommunalskatten nästa år medan resten behåller den oförändrad. Fastighetsskatten för stadigvarande bostad har en kommun sänkt, medan skattesatsen för övriga bostadsbyggnader bibehålls vid 0,90 procent i samtliga kommuner. För att läsa exceltabellen med kommunernas skattesatser för 2006 och 2007 klicka här.