Kommunernas skattesatser 2007

Alla kommuner har nu fastställt sina skatteprocenter för 2007. En kommun sänker kommunalskatten nästa år medan resten behåller den oförändrad. Fastighetsskatten för stadigvarande bostad har en kommun sänkt, medan skattesatsen för övriga bostadsbyggnader bibehålls vid 0,90 procent i samtliga kommuner. För att läsa exceltabellen med kommunernas skattesatser för 2006 och 2007 klicka här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden