Kommunernas skattesatser 2008

Alla kommuner har nu fastställt sina skatteprocenter för år 2008. Tre kommuner sänker kommunalskatten nästa år, en kommun höjer och resten behåller kommunalskatten oförändrad. Den totala genomsnittliga skattesatsen för 2008 blir 16,70 procent, en sänkning med 0,03 procentenheter från 2007. Fastighetsskatten för stadigvarande bostad har en kommun slopat, vilket leder till att det för 2008 är två kommuner som har skatt på stadigvarande bostad. Samtliga kommuner bibehåller 0,9 procents skattesats för övriga bostadsbyggnader.

För att läsa exceltabellen med kommunernas skattesatser för 2007 och 2008 klicka här.