Kommunernas skattesatser 2009

Alla kommuner har nu fastställt sina skatteprocenter för år 2009. Tre kommuner höjer kommunalskatten nästa år, två kommuner sänker och resten behåller kommunalskatten oförändrad. Kommunernas genomsnittliga skattesats för 2009 blir 17,05 procent, vilket innebär en höjning från 2008 då den var 16,78 procent. En kommun har slopat fastighetsskatten för stadigvarande bostad så nu är det bara en kommun som fortsättningsvis har skatt på bostad. Samtliga kommuner bibehåller 0,90 procents skattesats för övriga bostadsbyggnader. Vid beräkningen av kommunernas genomsnittliga skattesats har den beskattningsbara inkomsten som motsvarar den skatt som skall betalas använts som vikt.

För att läsa exceltabellen med kommunernas skattesatser för 2008 och 2009 klicka här.