Kommunernas skattesatser 2010

Oförändrade skattesatser 

Alla kommuner har nu fastställt sina skatteprocenter för år 2010. En av kommunerna, Saltvik, sänker kommunalskatten nästa år och resten behåller kommunalskatten oförändrad. Kommunernas genomsnittliga skattesats för 2010 blir 17,04 procent, vilket innebär en sänkning från 2009 då den var 17,06 procent. En kommun, Finström, har fortsättningsvis skatt på stadigvarande bostad, 0,10 procent och en kommun, Eckerö, har höjt den allmänna skatteprocenten med 0,10 procentenheter till 0,70 procent. För övriga kommuner är fastighetsskatten oförändrad. Vid beräkningen av kommunernas genomsnittliga skattesats har den beskattningsbara inkomsten använts som vikt.

För att läsa exceltabellen med kommunernas skattesatser för 2009 och 2010 klicka här.

En längre tidsserie över kommunernas skattesatser finns som exceltabell under statistikområdet Offentlig ekonomi.

 

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax