Kommunernas skattesatser 2011

Marginell sänkning av inkomstskattesatsen 

Alla kommuner har nu fastställt sina inkomstskattesatser och fastighetsskattesatser för 2011. Inkomstskattesatsen för hela Åland ligger i genomsnitt på 17,03 procent, vilket innebär en marginell sänkning från 2010. Eckerö och Geta sänkte sin inkomstskattesats med 0,25 respektive 0,75 procentenheter medan Föglö och Sottunga höjde sin inkomstskattesats med 0,25 respektive 0,50 procentenheter. Övriga kommuner behöll sin inkomstskattesats oförändrad jämfört med 2010.

Finström tar som enda kommun på Åland ut fastighetsskatt på stadigvarande bostad, 0,10 procent. Fastighetsskatten för annan bostad är oförändrad för alla kommuner jämfört med 2010, 0,90 procent. Den allmänna skatteprocenten höjs i två kommuner, Sottunga och Sund med 0,70 respektive 0,55 procentenheter, medan alla andra kommuner har den oförändrad från 2010. Detta ledde till att den genomsnittliga fastighetsskattens allmänna skattesats höjdes marginellt till 0,30 procent från 2010 till 2011. Brändö är den enda kommunen som inte tar ut någon allmän skatteprocent.

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2011

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2011 

Vid beräkningen av kommunernas genomsnittliga skattesats har den beskattningsbara inkomsten använts som vikt.

För att läsa exceltabellen med kommunernas skattesatser för 2010 och 2011 klicka här.

En längre tidsserie över kommunernas skattesatser finns som exceltabell här.

 

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax