Kommunernas skattesatser 2012

Marginell höjning av inkomstskattesatsen 2012

Inkomstskattesatsen för hela Åland ligger i genomsnitt på 17,04 procent, vilket innebär en marginell höjning från 2011. Kökar höjde sin inkomstskatt med 1,00 procentenheter till 19,50 procent och Sund och Vårdö med 0,50 procentenheter till 19,00 respektive 18,00 procent. Geta och Lemland sänkte sina inkomstskattesatser med 0,25 procentenheter till 17,50 respektive 16,25 procent. Övriga kommuner behöll sin inkomstskattesats oförändrad jämfört med 2011. Av de åländska kommunerna har Lemland och Saltvik lägst inkomstskattesats, 16,25 procent och Finström och Kökar den högsta med 19,50 procent.  

För 2012 tar Sottunga som enda kommun på Åland ut fastighetsskatt på stadigvarande bostad, 0,50 procent. Finström tog bort sin fastighetsskatt på stadigvarande bostad för 2012 och har nu 0,00 procent i likhet med de övriga kommunerna. Fastighetsskatten för annan bostad är oförändrad för alla kommuner jämfört med 2011, 0,90 procent. Lemland höjde fastighetsskattens allmänna skatteprocent med 0,25 procentenheter, medan de övriga kommunerna har den oförändrad från 2011. Brändö är den enda kommunen som inte tar ut någon allmän skatteprocent. Bilden nedan visar den allmänna skatteprocenten i kommunerna.

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2012 

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2012 

Vid beräkningen av kommunernas genomsnittliga skattesats har den beskattningsbara inkomsten använts som vikt.

För att läsa exceltabellen med kommunernas skattesatser för 2011 och 2012 klicka här.

En längre tidsserie över kommunernas skattesatser finns som exceltabell här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax