Kommunernas skattesatser 2013

Lägre inkomstskattesats 2013

Inkomstskattesatsen för hela Åland 2013 ligger i genomsnitt på 17,03 procent, vilket innebär en marginell sänkning från 2012. Den lägre inkomstskattesatsen beror på att Brändö sänkte sin skatt med 0,25 procentenheter, alla de övriga kommunerna behöll sin skattesats oförändrad från 2012. Lemland och Saltvik har lägst inkomstskattesats, 16,25 procent och Finström och Kökar den högsta med 19,50 procent.

I likhet med 2012 tar Sottunga som enda kommun på Åland ut fastighetsskatt på stadigvarande bostad, 0,50 procent. Fastighetsskatten för annan bostad är oförändrad för alla kommuner jämfört med 2012, 0,90 procent. Även den allmänna skatteprocenten är oförändrad för alla kommuner jämfört med föregående år. Brändö är den enda kommunen som inte har någon allmän skatteprocent. Bilden nedan visar den allmänna skatteprocenten i kommunerna.

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2013

 Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2013

Vid beräkningen av kommunernas genomsnittliga skattesats har den beskattningsbara inkomsten använts som vikt.

För att läsa exceltabellen med kommunernas skattesatser för 2012 och 2013 klicka här.

En längre tidsserie över kommunernas skattesatser finns som exceltabell här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax