Kommunernas skattesatser 2014

Högre inkomstskattesats 2014

Inkomstskattesatsen för hela Åland 2014 ligger i genomsnitt på 17,51 procent, vilket innebär en höjning från 2013 med 0,48 procentenheter. Nio kommuner valde att höja inkomstskattesatsen jämfört med 2013 och sju kommuner behöll sin skattesats oförändrad. Brändö, Lemland och Saltvik har lägst inkomstskattesats, 16,75 procent medan Kökar har den högsta inkomstskattesats med 19,75 procent. Finströms, Lumparlands och Sunds inkomstskattesats är 19,50 procent.

Mariehamn har inför 2014 infört skatt på stadigvarande bostad, 0,30 procent, men är inte ensam i den skaran, Sottunga tar också ut fastighetsskatt på stadigvarande bostad, 0,50 procent. Den allmänna fastighetsskatten har ökat en aning beroende på att fyra kommuner har höjt sin skatteprocent. Brändö är den enda kommunen som inte har någon allmän skatteprocent. Fastighetsskatten för annan bostad ligger konstant på 0,90 procent i alla kommuner.

Bilden nedan visar den allmänna skatteprocenten efter kommun.

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2014

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2014 

Vid beräkningen av kommunernas genomsnittliga skattesats har den beskattningsbara inkomsten använts som vikt.

För att läsa exceltabellen med kommunernas skattesatser för 2013 och 2014 klicka här.

En längre tidsserie över kommunernas skattesatser finns som exceltabell här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax