Kommunernas skattesatser 2015

Mariehamn höjer sin inkomstskattesats 2015

Inkomstskattesatsen för hela Åland 2015 ligger i genomsnitt på 17,73 procent, en höjning från 2014 med 0,22 procentenheter. Mariehamn är den enda kommun som höjer inkomstskattesatsen inför 2015, vilket gör att den nu ligger i nivå med både landsbygdens och skärgårdens genomsnittliga skattesatser. För andra året i rad uppvisar Brändö, Lemland och Saltvik den lägsta skattesatsen med 16,75 procent medan Kökar har högsta inkomstskattesatsen med 19,75 procent tätt följt av Finström, Lumparland och Sund med 19,50 procent.

Mariehamn och Sottunga tar ut fastighetsskatt på stadigvarande bostad, 0,30 respektive 0,50 procent. Alla kommuner behåller sin allmänna skattesats på samma nivå som 2014. Brändö är den enda kommunen som inte tar ut någon allmän skatteprocent. Alla kommuner har 0,90 procent i fastighetsskatt för annan bostad.

Bilden nedan visar den allmänna skatteprocenten efter kommun.

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2015

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2015

Vid beräkningen av kommunernas genomsnittliga skattesats har den beskattningsbara inkomsten använts som vikt.

För att läsa exceltabellen med kommunernas skattesatser för 2014 och 2015 klicka här.

En längre tidsserie över kommunernas skattesatser finns som exceltabell här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax