Kommunernas skattesatser 2016

Kumlinge och Vårdö höjer sin inkomstskattesats 2016

För hela Åland ligger inkomstskattesatsen 2016 i genomsnitt på 17,74 procent jämfört med 17,73 procent för 2015. Kumlinge och Vårdö höjer sina inkomstskattesatser inför 2016 med 0,50 procentenheter till 19,00 procent. Den lägsta skattesatsen har Brändö, Lemland och Saltvik med 16,75 procent medan Kökar har högsta inkomstskattesatsen med 19,75 procent tätt följt av Finström, Lumparland och Sund med 19,50 procent.

Mariehamn och Sottunga tar ut fastighetsskatt på stadigvarande bostad, 0,30 respektive 0,50 procent. Alla kommuner behåller sin allmänna skattesats på samma nivå som 2015. Brändö är den enda kommunen som inte tar ut någon allmän skatteprocent. Alla kommuner har 0,90 procent i fastighetsskatt för annan bostad.

Bilden nedan visar den allmänna skatteprocenten efter kommun.

Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2016
Fastighetsskatt, allmän skatteprocent 2016

För att beräkna den genomsnittliga skattesatsen för kommunal inkomstskatt har den beskattningsbara inkomsten använts som vikt och för kommunal fastighetsskatt har fastigheternas beskattningsvärde klassificerade efter användningsområde använts.

För att läsa exceltabellen med kommunernas skattesatser för 2015 och 2016 klicka här.

En längre tidsserie över kommunernas skattesatser finns som exceltabell här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax